Vattenstånd Umeälven    Åseleälven    Fjällsjöälven    Faxälven    Indalsälven    Ljungan    Ljusnan    Voxnan    Dalälven
 <<  
Senaste*
 Min  Median  Max  
 Älv  Sjö  maj 18  maj 19  maj 20  maj 21  maj 22   Värde    Tid  maj 22 maj 22 maj 22  Period 
 Umeälven  Överuman  520,45  520,41  520,40  520,41  520,42   520,45    14:50 maj 22   520,21  521,34  522,33  1995-2014
 Umeälven  Abelvattnet  657,50  657,56  657,61  657,68  657,75   657,79    14:50 maj 22   652,17  656,56  665,46  1995-2014
 Umeälven  Övre Björkvattnet  390,18  390,22  390,28  390,35  390,42   390,48    14:50 maj 22   389,99  391,39  392,52  1995-2014
 Umeälven  Gardiken  376,06  376,18  376,09  376,10  376,14   376,14    14:50 maj 22   375,15  376,92  379,75  1995-2014
 Umeälven  Fjosokken  410,74  410,70  410,69  410,71  410,74   410,77    14:50 maj 22   409,87  410,91  412,03  1995-2014
 Umeälven  Storjuktan  401,90  402,18  402,44  402,71  402,97   403,14    14:50 maj 22   398,99  402,58  406,35  1995-2014
 Umeälven  Lomsele  337,65  337,63  337,61  337,61  337,60   337,61    14:50 maj 22   337,37  337,68  337,92  1995-2014
 Umeälven  Umnässjön  350,23  350,17  350,27  350,36  350,41   350,46    14:50 maj 22   347,82  350,50  351,96  1995-2014
 Umeälven  Storuman  348,24  348,44  348,63  348,83  349,02   349,14    14:50 maj 22   345,27  348,21  350,93  1995-2014
 
 Åseleälven  Ransaren  578,45  578,56  578,68  578,82  578,98   579,09    14:50 maj 22   577,61  580,97  586,72  1995-2014
 Åseleälven  Kultsjön  537,28  537,29  537,28  537,26  537,28   537,34    14:50 maj 22   537,23  539,46  541,24  1995-2014
 Åseleälven  Laxbäcken  343,37  343,37  343,41  343,42  343,50   343,40    14:50 maj 22   343,23  343,41  343,45  1995-2014
 Åseleälven  Malgomaj  341,73  341,90  342,06  342,26  342,39   342,46    14:50 maj 22   337,84  341,33  342,87  1995-2014
 Åseleälven  Vojmsjön  412,23  412,42  412,59  412,78  412,97   413,10    14:50 maj 22   410,02  412,68  414,56  1995-2014
 Åseleälven  Volgsjön  334,16  334,17  334,16  334,19  334,28   334,36    14:50 maj 22   334,16  334,28  334,53  1995-2014
 
 Fjällsjöälven  Borgasjön  452,03  452,15  452,30  452,45  452,63   452,78    14:50 maj 22   451,67  456,05  460,99  1995-2014
 Fjällsjöälven  Storsjouten  446,67  446,77  446,87  446,98  447,14   447,25    12:01 maj 22   442,16  447,44  449,69  1995-2014
 Fjällsjöälven  Tåsjön  252,93  253,07  253,22  253,25  253,29   253,31    14:50 maj 22   249,10  251,71  253,45  1995-2014
 Fjällsjöälven  Flåsjön  266,11  266,14  266,18  266,21  266,23   266,25    14:50 maj 22   264,42  265,49  266,58  1995-2014
 Fjällsjöälven  Hotingsjön  237,40  237,34  237,36  237,42  237,51   237,48    14:50 maj 22   237,14  237,84  238,70  1995-2014
 Fjällsjöälven  Ormsjön  264,93  264,91  264,84  264,75  264,67   264,68    14:50 maj 22   263,03  265,84  266,95  1995-2014
 Fjällsjöälven  Rörströmssjön  262,00  262,00  261,99  262,00  261,99   261,98    14:50 maj 22   260,16  261,22  262,63  1995-2014
 Fjällsjöälven  Bodumsjön  213,43  213,38  213,35  213,38  213,47   213,41    14:50 maj 22   211,92  212,85  213,43  1995-2014
 Fjällsjöälven  Fjällsjön  206,15  206,15  206,15  206,24  206,35   206,53    14:50 maj 22   205,57  206,26  206,66  1995-2014
 Fjällsjöälven  Vängelsjön  220,88  220,88  220,86  220,84  220,83   220,83    14:50 maj 22   219,78  220,74  220,82  1995-2014
 
 Faxälven  Stora Blåsjön  428,75  428,89  429,03  429,19  429,36   429,39    14:50 maj 22   423,17  426,87  429,41  1995-2014
 Faxälven  Lilla Blåsjön  428,76  428,89  429,04  429,21  429,38   429,40    14:50 maj 22   422,87  426,86  429,45  1995-2014
 Faxälven  Jormsjön  343,45  343,47  343,46  343,47  343,51   343,64    14:50 maj 22   343,40  344,85  346,31  1995-2014
 Faxälven  Kycklingvattnet  343,45  343,28  343,30  343,25  343,27   343,33    14:50 maj 22   343,25  344,77  346,29  1995-2014
 Faxälven  Limingen  410,66  410,70  410,74  410,81  410,91   410,94    14:50 maj 22   409,14  411,10  412,96  1995-2014
 Faxälven  Kvarnbergsvattnet  308,51  308,63  308,72  308,83  308,94   309,01    14:50 maj 22   304,72  306,57  311,40  1995-2014
 Faxälven  Hetögeln  295,96  295,95  295,94  295,92  295,94   295,94    14:50 maj 22   293,43  295,36  296,09  1995-2014
 Faxälven  Fågelsjön  295,97  295,95  295,93  295,93  295,94   295,95    14:50 maj 22   293,14  295,34  296,05  1995-2014
 Faxälven  Ströms Vattudal  286,19  286,20  286,21  286,23  286,22   286,23    12:01 maj 22   284,30  285,77  286,69  1995-2014
 Faxälven  Fångsjön  279,91  279,90  279,90  279,91  279,91   279,89    14:50 maj 22   279,87  279,90  279,93  1995-2014
 Faxälven  Sporrsjön  275,52  275,51  275,52  275,52  275,52   275,52    12:04 maj 22   275,20  275,52  275,56  1995-2014
 
 Indalsälven  Torrön Överäng  409,71  409,82  409,91  410,04  410,18   410,28    14:50 maj 22   406,96  410,39  415,07  1995-2014
 Indalsälven  Torrön Sandviken  409,71  409,82  409,92  410,04  410,19   410,28    14:50 maj 22   407,00  410,43  415,11  1995-2014
 Indalsälven  Juveln  392,83  392,86  392,92  392,92  392,95   392,99    14:50 maj 22   388,45  390,33  393,60  1995-2014
 Indalsälven  Storrensjön  501,70  501,71  501,69  501,68  501,70   501,71    12:00 maj 22   501,10  501,50  502,17  1995-2014
 Indalsälven  Anjan  420,89  420,94  421,02  421,10  421,12   421,20    14:50 maj 22   416,48  419,70  422,10  1995-2014
 Indalsälven  Kallsjön Bonäset  382,39  382,41  382,43  382,44  382,47   382,50    14:50 maj 22   380,32  381,14  382,38  1995-2014
 Indalsälven  Kallsjön Kallsedet  382,39  382,41  382,42  382,44  382,46   382,46    14:50 maj 22   380,33  381,17  382,42  1995-2014
 Indalsälven  Norsjön  497,12  497,14  497,15  497,16  497,17   497,18    12:00 maj 22   496,88  497,24  497,87  2000-2014
 Indalsälven  Helgesjön  431,20  431,22  431,23  431,25  431,27   431,28    14:50 maj 22   430,79  431,31  431,57  2000-2014
 Indalsälven  Öster Noren (Åreälven)  399,08  399,06  399,02  398,99  399,00   399,02    14:50 maj 22   398,63  399,14  400,05  1995-2014
 Indalsälven  Aumen  482,63  482,77  482,89  483,00  483,12   483,19    12:00 maj 22   479,20  479,92  484,79  1995-2014
 Indalsälven  Håckren  482,63  482,77  482,89  483,02  483,13   483,21    14:50 maj 22   470,09  479,49  486,73  1995-2014
 Indalsälven  Sällsjön  394,21  394,21  394,20  394,20  394,19   394,20    14:50 maj 22   394,17  394,33  394,63  1995-2014
 Indalsälven  Ockesjön  299,71  299,68  299,83  299,81  299,65   299,68    14:50 maj 22   299,46  299,83  300,27  1995-2014
 Indalsälven  Alsensjön  295,43  295,44  295,41  295,41  295,37   295,37    14:50 maj 22   295,11  295,29  295,58  1995-2014
 Indalsälven  Näckten  324,20  324,21  324,22  324,23  324,24   324,24    14:50 maj 22   323,54  324,15  324,37  1995-2014
 Indalsälven  Storsjön Vattenverket  291,82  291,88  291,93  291,99  292,04   292,07    12:06 maj 22   290,93  292,00  293,20  1995-2014
 Indalsälven  Storsjön Norderön  291,82  291,88  291,93  292,00  292,04   292,07    14:50 maj 22   290,91  292,01  293,21  1995-2014
 Indalsälven  Burvattnet  560,98  561,01  561,05  561,10  561,21   561,25    12:08 maj 22   559,93  561,58  563,05  1995-2014
 Indalsälven  Mjölkvattnet  545,96  546,04  546,11  546,23  546,34   546,40    12:09 maj 22   543,79  546,84  549,47  1995-2014
 Indalsälven  Korsvattnet  740,98  741,01  741,04  741,09  741,15   741,19    14:50 maj 22   739,01  740,82  742,31  1995-2014
 Indalsälven  Landösjön  319,16  319,17  319,16  319,18  319,27   319,31    14:50 maj 22   317,48  318,78  319,31  1995-2014
 Indalsälven  Foskvattnet  481,63  481,84  482,11  482,32  482,58   482,79    14:50 maj 22   477,42  482,98  484,54  1995-2014
 Indalsälven  Hotagen  313,77  313,74  313,69  313,66  313,65   313,67    14:50 maj 22   312,91  313,97  314,50  1995-2014
 
 Ljungan  Storsjön  563,84  563,94  564,02  564,10  564,18   564,24    14:50 maj 22   563,20  565,07  565,56  1995-2014
 Ljungan  Flåsjön  483,67  483,94  484,12  484,33  484,59   484,66    14:50 maj 22   466,93  479,43  485,88  1995-2014
 Ljungan  Havern  258,90  258,86  258,77  258,75  258,79   258,78    14:50 maj 22   258,13  258,86  259,48  1995-2014
 Ljungan  Holmsjön  244,65  244,65  244,65  244,63  244,57   244,54    14:50 maj 22   242,71  244,10  244,71  1995-2014
 Ljungan  Borgsjön  112,62  112,57  112,56  112,61  112,65   112,48    14:50 maj 22   112,09  112,27  113,30  2000-2014
 Ljungan  Idsjön  261,34  261,33  261,33  261,32  261,31   261,30    14:50 maj 22   260,94  261,20  261,38  2000-2014
 Ljungan  Gimån Holmsjön  200,58  200,67  200,76  200,84  200,91   200,95    14:50 maj 22   198,74  199,92  201,74  2000-2014
 Ljungan  Gimån Leringen  200,58  200,68  200,77  200,85  200,93   200,96    14:50 maj 22   195,91  199,68  201,74  1995-2014
 Ljungan  Torpsjön  59,16  59,12  59,13  59,10  59,06   59,10    14:50 maj 22   58,52  58,84  59,64  2000-2014
 Ljungan  Stödesjön  50,33  50,31  50,29  50,29  50,29   50,29    14:50 maj 22   50,20  50,30  51,03  1997-2014
 Ljungan  Viforsen  18,80  18,79  18,76  18,81  18,83   18,81    14:50 maj 22   18,71  18,86  18,97  1998-2014
 
 Ljusnan  Ljusnedalssjön  565,96  565,94  565,94  565,95  565,97   565,99    14:50 maj 22   565,67  566,01  566,47  1995-2014
 Ljusnan  Lossen  552,69  553,05  553,40  553,74  554,07   554,28    14:50 maj 22   548,68  554,19  559,08  1995-2014
 Ljusnan  Rörhån  538,17  538,17  538,17  538,17  538,17   538,17    14:50 maj 22   538,61  543,26  543,36  2000-2014
 Ljusnan  Övre Särvsjön  647,35  647,36  647,36  647,37  647,37   647,38    14:50 maj 22   645,36  647,58  649,59  1995-2014
 Ljusnan  Grundsjöarna  642,42  642,76  643,09  643,40  643,70   643,89    14:50 maj 22   640,38  645,30  649,45  1995-2014
 Ljusnan  Nedre Särvsjön  628,70  628,74  628,77  628,80  628,84   628,85    14:50 maj 22   628,10  628,97  629,62  1995-2014
 Ljusnan  Vikarsjön  403,10  403,10  403,08  403,08  403,07   403,07    14:50 maj 22   402,96  403,05  403,25  1995-2014
 Ljusnan  Linsellsjön  386,28  386,30  386,33  386,35  386,37   386,39    14:50 maj 22   385,97  386,65  386,95  1995-2014
 Ljusnan  Lofssjön  592,79  592,91  593,02  593,13  593,25   593,30    14:50 maj 22   591,08  592,71  593,80  1995-2014
 Ljusnan  Smedjemorasjön  524,20  524,29  524,36  524,44  524,51   524,54    14:50 maj 22   522,15  523,93  525,12  1995-2014
 Ljusnan  Orrmosjön  432,59  432,58  432,60  432,63  432,65   432,65    14:50 maj 22   431,32  432,61  432,87  1995-2014
 Ljusnan  Härjeåsjön  398,04  397,97  397,81  397,86  397,92   397,91    14:50 maj 22   397,56  397,84  398,29  1995-2014
 Ljusnan  Svegssjön  368,92  368,97  368,99  368,96  368,94   368,95    12:00 maj 22   366,75  368,62  368,93  1995-2014
 Ljusnan  Hundsjön  426,87  426,88  426,89  426,90  426,91   426,92    12:00 maj 22   426,30  426,78  427,11  1995-2014
 Ljusnan  Målingen  360,67  360,67  360,69  360,70  360,71   360,72    12:00 maj 22   360,24  360,68  361,00  1995-2014
 Ljusnan  Öjingen  425,42  425,44  425,46  425,47  425,49   425,49    12:00 maj 22   424,75  425,29  425,65  1995-2014
 Ljusnan  Kvarnsjön  392,87  392,85  392,84  392,82  392,81   392,81    12:00 maj 22   392,46  392,78  393,00  1995-2014
 Ljusnan  Finnebysjön  248,69  248,70  248,76  248,74  248,73   248,72    12:00 maj 22   248,75  248,81  249,08  1995-2014
 Ljusnan  Hennan  208,04  208,03  208,03  208,02  208,01   208,00    14:50 maj 22   207,26  207,96  208,16  1995-2014
 Ljusnan  Arbråsjöarna  113,20  113,21  113,21  113,24  113,23   113,22    14:50 maj 22   112,64  113,13  113,69  1995-2014
 Ljusnan  Ljusdal  123,45  123,36  123,32  123,31  123,41   123,39    14:50 maj 22   122,44  123,01  124,09  1996-2014
 Ljusnan  Varpen  51,47  51,52  51,46  51,36  51,53   51,53    14:50 maj 22   51,36  51,52  52,64  1995-2014
 
 Voxnan  Amsen  432,96  432,99  433,03  433,06  433,08   433,10    12:00 maj 22   432,32  433,24  433,81  1995-2014
 Voxnan  Tandsjön  449,80  449,80  449,79  449,79  449,78   449,76    14:50 maj 22   448,82  449,68  449,90  1995-2014
 Voxnan  Fågelsjön  407,86  407,82  407,81  407,81  407,79   407,79    12:13 maj 22   407,65  407,86  408,18  1995-2014
 Voxnan  Tyckeln  407,53  407,57  407,59  407,59  407,59   407,59    12:00 maj 22   407,59  407,79  407,90  1995-2014
 Voxnan  Jättsjön  383,50  383,51  383,52  383,54  383,55   383,55    12:00 maj 22   383,17  383,56  383,70  1995-2014
 Voxnan  Hamrasjön  310,28  310,30  310,31  310,33  310,34   310,35    14:50 maj 22   309,45  310,29  310,74  1995-2014
 Voxnan  Dåasen  354,95  354,97  355,00  355,02  355,04   355,06    12:00 maj 22   353,33  354,54  355,10  1995-2014
 Voxnan  Storryggen  8,94  8,91  8,89  8,86  8,87   8,87    12:00 maj 22   8,46  8,99  9,36  1995-2014
 Voxnan  Lossjön  314,62  314,59  314,55  314,53  314,49   314,48    05:00 maj 22   313,38  314,30  314,81  1995-2014
 Voxnan  Långarna  242,81  242,77  242,73  242,67  242,68   242,72    12:00 maj 22   242,50  242,82  242,99  1995-2014
 Voxnan  Grycken  239,79  239,79  239,80  239,80  239,77   239,75    12:00 maj 22   237,63  239,61  239,90  1995-2014
 Voxnan  Telningen  231,63  231,62  231,62  231,63  231,63   231,63    12:00 maj 22   231,10  231,57  231,71  1995-2014
 Voxnan  Mållången  225,00  225,01  225,02  225,04  225,04   225,06    12:14 maj 22   223,98  224,83  225,37  1995-2014
 
 Dalälven  Rogsjön  1,25  1,17  1,18  1,28  1,36   1,38    12:00 maj 22   0,76  1,32  1,56  2004-2014
 Dalälven  Öjesjön  295,84  295,82  295,80  295,78  295,77   295,77    12:00 maj 22   295,05  295,77  295,90  1995-2014
 Dalälven  Venjan tröskel  97,08  97,08  97,08  97,09  97,11   97,11    12:00 maj 22   96,62  96,90  97,03  2003-2014
 Dalälven  Venjansjön  97,03  97,03  97,04  97,05  97,06   97,05    12:00 maj 22   95,19  96,87  96,98  1995-2014
 Dalälven  Snesen  302,14  302,15  302,17  302,17  302,16   302,15    12:00 maj 22   300,55  301,70  302,21  1995-2014
 Dalälven  Flaten  10,36  10,36  10,36  10,42  10,42   10,42    12:00 maj 22   8,49  9,77  10,86  1995-2014
 Dalälven  Skattungen  6,70  6,67  6,64  6,63  6,68   6,69    12:00 maj 22   5,99  6,69  6,81  1995-2014
 Dalälven  Idre  443,26  443,21  443,16  443,13  443,14   443,13    13:00 maj 22   442,38  442,98  444,17  2006-2014
 Dalälven  Orsasjön  161,88  161,89  161,89  161,90  161,88   161,87    12:00 maj 22   161,01  161,65  161,91  1995-2014
 Dalälven  Siljan  161,74  161,75  161,75  161,75  161,74   161,73    12:00 maj 22   160,98  161,59  161,79  1995-2014
 Dalälven  Amungen  227,44  227,44  227,45  227,46  227,50   227,49    12:00 maj 22   226,06  227,10  227,71  1995-2014
 Dalälven  Balungen  198,20  198,18  198,17  198,15  198,13   198,12    12:00 maj 22   196,42  198,15  198,68  1995-2014
 Dalälven  Ljugaren  215,54  215,55  215,56  215,57  215,59   215,60    12:00 maj 22   213,70  215,47  216,20  1995-2014
 Dalälven  Runn (Korsnäs)  106,95  106,95  106,97  106,98  106,99   107,01    12:00 maj 22   106,83  106,99  107,19  1995-2014
 Dalälven  Ista  56,40  56,40  56,37  56,34  56,31   56,30    12:00 maj 22   55,28  55,74  56,41  2001-2014
 Dalälven Ista Timvärden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna tabell uppdateras varje förmiddag. Värdena avläses kl 00:00 aktuellt datum.
*Senaste värdet uppdateras minst tre gånger per dygn, värdet är rådata och kan därför vara felaktigt.

Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'

Object required: ''

/vattenstand_pub.asp, line 354