Vattenföring [m³/s]
Sjö jul 02 jul 03 jul 04 jul 05 jul 06 Värde Tid (UTC+1) Min
jul 06
Median
jul 06
Max
jul 06
Period
Ahasjön 170 171 157 137 131 130 08:20 jul 06 15 54 111 2012-2021
Stor-Laisan 0,0 216 210 196 - 184 07:00 jul 06 39 80 178 2012-2021
Juktån 5,9 5,9 5,6 5,4 5,4 5,4 08:20 jul 06 5,1 5,3 6,9 2002-2021
Lomsele 11 11 9,6 9,0 8,0 7,5 02:00 jul 06 - - - -