Vattenföring [m³/s]
Sjö okt 17 okt 18 okt 19 okt 20 okt 21 Värde Tid (UTC+1) Min
okt 21
Median
okt 21
Max
okt 21
Period
Ahasjön 24 22 46 49 44 15 22:10 okt 21 6,6 40 83 2011-2016
Stor-Laisan 46 48 61 68 70 62 22:10 okt 21 23 48 78 2011-2016
Juktån 3,7 3,6 3,4 3,4 3,2 3,4 22:10 okt 21 3,1 3,2 9,5 1997-2016