Vattenföring [m³/s]
Sjö feb 28 feb 29 mar 01 mar 02 mar 03 Värde Tid (UTC+1) Min
mar 03
Median
mar 03
Max
mar 03
Period
Lima (dygnsmedel) 26 21 21 22 - - 17 24 55 2004-2023
Mockfjärd (dygnsmedel) 104 105 106 107 - - 55 73 168 2004-2023
Idre 10 9,7 10 9,7 9,7 9,7 12:00 mar 03 6,9 9,2 14 2004-2023
Åsen (dygnsmedel) 84 35 110 111 - - 30 79 136 2004-2023
Bössbo 3,7 4,1 3,3 3,2 3,3 3,3 06:00 mar 03 2,6 4,7 9,8 2004-2023
Amungen (dygnsmedel) 9,3 9,4 9,5 9,5 - - 0,0 8,4 12 2004-2023
Balungen (dygnsmedel) 16 16 16 16 - - 3,9 13 15 2004-2023
Svärdsjö 27 27 27 27 28 28 10:00 mar 03 11 22 30 2006-2023
Näs (dygnsmedel) 350 307 335 442 - - 188 319 516 2004-2023