Vattenföring [m³/s]
Sjö jul 21 jul 22 jul 23 jul 24 jul 25 Värde Tid (UTC+1) Min
jul 25
Median
jul 25
Max
jul 25
Period
Nedre Skärvagen 2,1 1,2 1,8 1,2 1,1 1,2 10:00 jul 25 0,1 2,1 12 2001-2020
Storsjön 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 10:20 jul 25 4,0 12 72 2001-2020
Havern 46 45 39 38 38 39 10:20 jul 25 20 42 186 2001-2020
Idsjön 14 13 12 12 12 12 10:20 jul 25 5,8 13 34 2001-2020