Vattenföring [m³/s]
Sjö jul 05 jul 06 jul 07 jul 08 jul 09 Värde Tid (UTC+1) Min
jul 09
Median
jul 09
Max
jul 09
Period
Nedre Skärvagen 7,0 6,7 15 12 - 9,8 19:00 jul 08 0,3 3,8 12 2001-2019
Storsjön 21 21 41 47 - 39 02:50 jul 09 3,6 17 52 2000-2019
Havern 53 53 52 52 - 53 02:50 jul 09 18 51 107 2000-2019
Idsjön 12 12 12 12 - 12 02:50 jul 09 6,6 15 32 2000-2019