Vattenföring [m³/s]
Sjö nov 26 nov 27 nov 28 nov 29 nov 30 Värde Tid (UTC+1) Min
nov 30
Median
nov 30
Max
nov 30
Period
Nedre Skärvagen 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 10:00 nov 30 0,4 1,5 3,8 2002-2021
Storsjön 18 18 18 17 16 16 15:10 nov 30 9,3 13 20 2002-2021
Havern 85 88 88 88 94 94 15:10 nov 30 8,8 66 98 2002-2021
Idsjön 18 18 17 17 17 17 15:10 nov 30 2,1 12 43 2002-2021